top of page

Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst naar eer en geweten zelf geschreven. Mochten er onvolkomenheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten.

 

1. Bedrijfsgegevens:

FotodeZign Vastgoedpresentatie & fotografie

Judith de Bruijn

Den Dries 12

5541 AT Reusel​

www.fotodezign.nl

info@fotodezign.nl

06-52645702

 

2. Doel

Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevensvertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen of voor administratieve doeleinden. De nieuwsbrief van FotodeZign ontvangt u uitsluitend wanneer u zich hiervoor via onze heeft ingeschreven. Afmelden voor de nieuwsbrief kunt u heel eenvoudig via de button in iedere nieuwsbrief.

 

3. Verzamelen van gegevens

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf tijdens ons contact verstrekt worden bewaard. Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen.

 

4. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

  1. Voor e-mail en agenda maak ik gebruik  Apple Mail en Agenda en de diensten van Ospito Internet

  2. Het versturen van foto’s gaat meestal via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

  3. De backup van sommige fotoreportages vindt in de cloud plaats op Dropbox. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

  4. De website van FotodeZign is ondergebracht bij WIX. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 

5. Bewaarduur

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

 

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

 

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie, waaronder het ip-adres, wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

 

 

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: instagram, facebook en pinterest. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 

7. Beveiliging
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authentificatie.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@fotodezign.nl

 

9. Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

10. Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reusel mei 2018

bottom of page